ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี , สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย
คำค้น : ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก , โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24674
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกจะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขปรับปรุงบริการในจุดที่มีความบกพร่องได้ตรงจุดและหามาตรการหรือแนวทางปรับปรุง/พัฒนาเฉพาะหน่วยงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ

บรรณานุกรม :
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี , สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . (2540). ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี , สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . 2540. "ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี , สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . "ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ภิเศก ลุมพิกานนท์ , วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ , สรรชัย ธีรพงศ์ภักดี , สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย . ความพึงพอใจต่อบริการแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.