ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
นักวิจัย : ศุภศิลป์ สุนทราภา , วรารัตน์ สุนทราภา , ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ปราณี จำลองสอง , เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา
คำค้น : หอสงฆ์อาพาธ , โรงพยาบาลศรีนครินทร์ , พระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับ , ความคิดเห็น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มุ่งสำรวจความคิดเห็นของพระภิกษุที่มารับบริการในหอสงฆ์อาพาธที่มีต่อบริการพยาบาล จำนวน 175 ราย

บรรณานุกรม :
ศุภศิลป์ สุนทราภา , วรารัตน์ สุนทราภา , ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ปราณี จำลองสอง , เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา . (2540). ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภศิลป์ สุนทราภา , วรารัตน์ สุนทราภา , ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ปราณี จำลองสอง , เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา . 2540. "ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภศิลป์ สุนทราภา , วรารัตน์ สุนทราภา , ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ปราณี จำลองสอง , เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา . "ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ศุภศิลป์ สุนทราภา , วรารัตน์ สุนทราภา , ชูศรี คูชัยสิทธิ์ , ปราณี จำลองสอง , เรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา . ความคิดเห็นของพระภิกษุอาพาธต่อบริการพยาบาลที่ได้รับในหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลศรีนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.