ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู
นักวิจัย : ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , ศิริกุล อิศรานุรักษ์
คำค้น : พัฒนาการแบบ , องค์รวม , คัดสรรด้านครอบครัว , การอบรมเลี้ยงดู
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24634
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาพัฒนาการของเด็กไทยทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา และด้านอารมณ์-จิต-ใจ-สังคม และจริยธรรม พร้อมกันแบบเป็นองค์รวม และศึกษาความ

บรรณานุกรม :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . (2545). โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . 2545. "โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . "โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดู. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.