ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย
นักวิจัย : ลัดดา เหมาะสุวรรณ , จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์
คำค้น : องค์รวม , สถานภาพครอบครัวศึกษา , พัฒนาการแบบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24633
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษารวบรวมข้อมูลครอบครัวในมิติเชิงกายภาพ คือสถานภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมของครอบครัว

บรรณานุกรม :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . (2546). สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . 2546. "สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . "สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2546. Print.
ลัดดา เหมาะสุวรรณ , จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ , ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ , ศิริกุล อิศรานุรักษ์ . สถานภาพครอบครัวศึกษา : โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2546.