ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง
นักวิจัย : บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
คำค้น : ข้าวโพด , อาหาร , โค
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4220001 , http://research.trf.or.th/node/3822
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีหลายโครงการย่อยและมีเนื้อหาแตกต่างกันหลายประเด็น จึงได้พยายามจัดกลุ่มเพื่อให้สะดวกในการติดตามและทำความเข้าใจได้เป็น 6 ส่วนดังนี้ คือ ส่วนที่ 1 การผลิตข้าวโพดหมักคุณภาพดีและระดับพลังงาน-โปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม ส่วนที่ 2 การผลิตหญ้ารูซี่หมักคุณภาพดีและระดับพลังงาน-โปรตีนที่เหมาะสมสำหรับโคนม ส่วนที่ 3 การผลิตใบกระถินหมักเพื่อเป็นอาหารโคนม ส่วนที่ 4 การถนอมและปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารหยาบ ส่วนที่ 5 การหาค่าพลังงานและ/การสร้างสมการทำนายการย่อยได้ ส่วนที่ 6 กรรมวิธีลดการย่อยสลายโปรตีนและผลของอาหารที่โคได้รับที่มีต่อของเหลวในรูเมน

บรรณานุกรม :
บุญเสริม ชีวะอิสระกุล . (2545). การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุญเสริม ชีวะอิสระกุล . 2545. "การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
บุญเสริม ชีวะอิสระกุล . "การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
บุญเสริม ชีวะอิสระกุล . การผลิตและใช้ข้าวโพดหมักคุณภาพดีในสูตรอาหารผสมครบส่วนและความต้องการโภชนะของโคให้นมสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.