ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน
นักวิจัย : ระพีพรรณ ทองห่อ , ภัทรฤดี ครองชนม์ , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์
คำค้น : สังคม , ทางเศรษฐกิจ , จังหวัดน่าน , การท่องเที่ยว , วัฒนธรรมที่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ระพีพรรณ ทองห่อ , ภัทรฤดี ครองชนม์ , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . (2544). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ , ภัทรฤดี ครองชนม์ , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . 2544. "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ระพีพรรณ ทองห่อ , ภัทรฤดี ครองชนม์ , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ระพีพรรณ ทองห่อ , ภัทรฤดี ครองชนม์ , วรสิกา อังกูร , อินทิรา นาคนัตร์ . การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.