ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล
คำค้น : ภาวะโภชนาการ , ผู้สูงอายุ , ชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24063
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . (2540). การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . 2540. "การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . "การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . การสำรวจภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.