ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ
นักวิจัย : ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล
คำค้น : ภาวะโภชนาการ , ผู้สูงอายุ , ชุมชนชนบทภาคเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/24007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . (2542). ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . 2542. "ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . "ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
ประเสริฐ อัสสันตชัย , สมทรง เลขะกุล . ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุในชุมชนชนบทภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.