ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์
นักวิจัย : ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์
คำค้น : FTA , Logistics , โลจิสติกส์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDG4850001 , http://research.trf.or.th/node/3726
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ (ThaiVCML) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงนักวิจัยและนักวิชาการด้านนี้ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์ ซึ่งทำการให้ทุนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยด้านนี้ ได้เห็นถึงความต้องการของประเทศต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการเรื่องแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอถึงประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาแผนโลจิสติกส์ของประเทศ 2. เพื่อเปิดประเด็นงานวิจัยที่กำลังดำเนินการเพื่อการเชื่อมโยงการศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างการเชื่อมโยงและต่อยอดผลการศึกษาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

บรรณานุกรม :
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . (2548). การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . 2548. "การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . "การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ . การสัมมนาเชิงวิชาการแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อรับมือต่อสถานการณ์บนเวทีโลกและการประชุมประจำปีเครือข่ายนักวิจัยไทยด้านการจัดการโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.