ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สิริประภา กลั่นกลิ่น , บุญเฉิด โสภณ , ธเนศ ต่วนชะเอม , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ
คำค้น : ป้องกันโรคเอดส์ , ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย , ครอบครัว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23795
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริประภา กลั่นกลิ่น , บุญเฉิด โสภณ , ธเนศ ต่วนชะเอม , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . (2537). บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริประภา กลั่นกลิ่น , บุญเฉิด โสภณ , ธเนศ ต่วนชะเอม , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . 2537. "บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สิริประภา กลั่นกลิ่น , บุญเฉิด โสภณ , ธเนศ ต่วนชะเอม , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . "บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
สิริประภา กลั่นกลิ่น , บุญเฉิด โสภณ , ธเนศ ต่วนชะเอม , ปัญญา ธีระวิทยเลิศ . บทบาทของครอบครัวในการป้องกันโรคเอดส์ ศึกษาเปรียบเทียบจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.