ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : กาญจนา โชคถาวร
คำค้น : ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า , สตรีชนบท , สถานภาพสตรีหลังการ , สวัสดิการ , ตำบลออนเหนือ , จังหวัดเชียงใหม่ , กิ่งอำเภอแม่ออน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23692
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา โชคถาวร . (2538). การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา โชคถาวร . 2538. "การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กาญจนา โชคถาวร . "การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
กาญจนา โชคถาวร . การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการและสถานภาพสตรีหลังการ ประกอบอาชีพเสริมด้านการทอผ้า กรณีศึกษาสตรีชนบท ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.