ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สมพร เฟื่องจันทร์ , กมล ส่งวัฒนา
คำค้น : ไปปฏิบัติ , แหล่งน้ำขนาดเล็ก , จังหวัดสงขลา , หมู่บ้านชนบทยากจน , การนำ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23459
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร เฟื่องจันทร์ , กมล ส่งวัฒนา . (2529). นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร เฟื่องจันทร์ , กมล ส่งวัฒนา . 2529. "นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร เฟื่องจันทร์ , กมล ส่งวัฒนา . "นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2529. Print.
สมพร เฟื่องจันทร์ , กมล ส่งวัฒนา . นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กกรณีศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในหมู่บ้านชนบทยากจน จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2529.