ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
นักวิจัย : ปรีชา อุปโยคิน , ชาญคณิต ก. สุริยะมณี
คำค้น : สิ่งแวดล้อม , ผู้บริหารระดับสูง , ทัศนคติ , ประเทศไทย , ต่อปัญหา , ความรู้ความเข้าใจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23438
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา อุปโยคิน , ชาญคณิต ก. สุริยะมณี . (). ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา อุปโยคิน , ชาญคณิต ก. สุริยะมณี . . "ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา อุปโยคิน , ชาญคณิต ก. สุริยะมณี . "ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ปรีชา อุปโยคิน , ชาญคณิต ก. สุริยะมณี . ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติของผู้บริหารระดับสูง ต่อปัญหาและนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .