ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน
นักวิจัย : อณสว์ ยี่สุดี , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง , ศิริเชษฐ สังขะมาน , ศิริพร รัศมีมณฑล , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , กมล ส่งวัฒนา , กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , ประโยชน์ เจริญสุข , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , วาสนา ยอดสลุง
คำค้น : แผนปฏิบัติ , อุตสาหกรรมภูมิภาค , อุตสาหกรรมชายแดน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23322
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กำหนดเขตเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง จำนวน 2 พื้นที่ ด้แก่ พื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความชัดเจนทั้งขอบเขตขนาดกิจกรรม และการเชื่อมโยงด้านต่าง ๆ ที่จะมีหรือเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจชายแดน

บรรณานุกรม :
อณสว์ ยี่สุดี , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง , ศิริเชษฐ สังขะมาน , ศิริพร รัศมีมณฑล , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , กมล ส่งวัฒนา , กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , ประโยชน์ เจริญสุข , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , วาสนา ยอดสลุง . (2553). โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อณสว์ ยี่สุดี , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง , ศิริเชษฐ สังขะมาน , ศิริพร รัศมีมณฑล , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , กมล ส่งวัฒนา , กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , ประโยชน์ เจริญสุข , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , วาสนา ยอดสลุง . 2553. "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อณสว์ ยี่สุดี , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง , ศิริเชษฐ สังขะมาน , ศิริพร รัศมีมณฑล , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , กมล ส่งวัฒนา , กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , ประโยชน์ เจริญสุข , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , วาสนา ยอดสลุง . "โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2553. Print.
อณสว์ ยี่สุดี , สุรจักรณ์ ศรีสัจจัง , ศิริเชษฐ สังขะมาน , ศิริพร รัศมีมณฑล , วิโรจน์ มโนพิโมกษ์ , กมล ส่งวัฒนา , กฤช เอี่ยมฐานนท์ , ชัยวัฒน์ โพธิพงศา , ประโยชน์ เจริญสุข , มณี ศรีสมุทร , มนัส วณิชชานนท์ , วาสนา ยอดสลุง . โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค ระยะที่ 3 : แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมชายแดน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2553.