ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน
นักวิจัย : อุดมวิชช์ พลเยี่ยม , จุฑา พีรพัชระ , ธานี สุคนธะชาติ , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง
คำค้น : กระดาษป่านศรนารายณ์ , บรรจุภัณฑ์ , เศรษฐกิจชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23297
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.ศึกษาเฉพาะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับป่านศรนารายณ์ ในเขตจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ 2.รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เฉพาะบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ ของกลุ่มสหกรณ์จักสานป่านศรนารายณ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ป่านศรนารายณ์ กลุ่มผู้ผลิตไม้กวาดป่านศรนารายณ์

บรรณานุกรม :
อุดมวิชช์ พลเยี่ยม , จุฑา พีรพัชระ , ธานี สุคนธะชาติ , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . (). การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อุดมวิชช์ พลเยี่ยม , จุฑา พีรพัชระ , ธานี สุคนธะชาติ , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อุดมวิชช์ พลเยี่ยม , จุฑา พีรพัชระ , ธานี สุคนธะชาติ , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . "การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
อุดมวิชช์ พลเยี่ยม , จุฑา พีรพัชระ , ธานี สุคนธะชาติ , สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง . การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษป่านศรนารายณ์ เพื่อเศรษฐกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; .