ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์
นักวิจัย : สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , พันธุมดี เกตะวันดี
คำค้น : สหกรณ์ , ผลิตภัณฑ์นม , ดัชนีชี้วัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23281
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ และสร้างดัชนี BSC และค่าอ้างอิงระดับสหกรณ์

บรรณานุกรม :
สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , พันธุมดี เกตะวันดี . (2549). การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , พันธุมดี เกตะวันดี . 2549. "การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , พันธุมดี เกตะวันดี . "การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
สุทธิมา ชำนาญเวช , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , พันธุมดี เกตะวันดี . การพัฒนาดัชนีชี้วัดศักยภาพของผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.