ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Economic Corridor : NSEC)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Economic Corridor : NSEC)
นักวิจัย : กรรณิการ์ สุขเกษม , น้ำเพชร อยู่สกุล , ปูริดา กล้าประเสริฐ
คำค้น : แผนปฏิบัติ , พัฒนาเศรษฐกิจเหนือใต้ , อุตสาหกรรม , นบ้าน , Corridor , Economic , NortSouth , ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานภาพและศักยภาพด้านทรัพยากรวัตถุดิบโครงสร้าง การผลิต ปัจจัยการผลิต แรงงาน การเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนของพื้นที่พัฒนาในกรอบ GMS 2.ศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนของจีน (ยูนนาน)

บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ สุขเกษม , น้ำเพชร อยู่สกุล , ปูริดา กล้าประเสริฐ . (2551). โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Economic Corridor : NSEC).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรณิการ์ สุขเกษม , น้ำเพชร อยู่สกุล , ปูริดา กล้าประเสริฐ . 2551. "โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Economic Corridor : NSEC)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
กรรณิการ์ สุขเกษม , น้ำเพชร อยู่สกุล , ปูริดา กล้าประเสริฐ . "โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Economic Corridor : NSEC)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
กรรณิการ์ สุขเกษม , น้ำเพชร อยู่สกุล , ปูริดา กล้าประเสริฐ . โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน แผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (Nort-South Economic Corridor : NSEC). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.