ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , กาญจนา โชคถาวร , ปฏิมา พักตร์ผ่อง , สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ
คำค้น : อำเภอแม่ริม , อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม , สังคม , ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ , จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/23030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้ ทำการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , กาญจนา โชคถาวร , ปฏิมา พักตร์ผ่อง , สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ . (2551). ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , กาญจนา โชคถาวร , ปฏิมา พักตร์ผ่อง , สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ . 2551. "ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , กาญจนา โชคถาวร , ปฏิมา พักตร์ผ่อง , สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ . "ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ , กาญจนา โชคถาวร , ปฏิมา พักตร์ผ่อง , สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ . ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อชุมชนเทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.