ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว)
นักวิจัย : ราณี อิสิชัยกุล , จุฑามาศ วิศาลสิงห์ , รัตนทิพย์ ทิพสน , รุ่งทิพ ว่องปฏิการ
คำค้น : แนวความคิดเห็น , รางวัล , เมืองเซินเจิ้น , มณฑลกวางตุ้ง , กวางโจว , ท่องเที่ยว , ประเทศไทย , ผู้มีส่วน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22983
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาวิเคราะห์อุปสงค์หรือความต้องการของผู้มีส่วนในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในมณฑลกวางตุ้งต่อการเลือกเดินทางมาประเทศไทย 2.ศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลในมณฑลกวางตุ้งต่ออุปทาน

บรรณานุกรม :
ราณี อิสิชัยกุล , จุฑามาศ วิศาลสิงห์ , รัตนทิพย์ ทิพสน , รุ่งทิพ ว่องปฏิการ . (). การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ราณี อิสิชัยกุล , จุฑามาศ วิศาลสิงห์ , รัตนทิพย์ ทิพสน , รุ่งทิพ ว่องปฏิการ . . "การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ราณี อิสิชัยกุล , จุฑามาศ วิศาลสิงห์ , รัตนทิพย์ ทิพสน , รุ่งทิพ ว่องปฏิการ . "การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ราณี อิสิชัยกุล , จุฑามาศ วิศาลสิงห์ , รัตนทิพย์ ทิพสน , รุ่งทิพ ว่องปฏิการ . การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย : แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .