ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : รำพึง เวชยันต์วุฒิ , กาญจนา โชคถาวร , ประเสริฐ ไชยทิพย์
คำค้น : ทำธุรกรรม , สหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ , ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22957
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-ประชากรที่ทำการศึกษา คือผู้ปฏิบัติงานในสหกรณ์การเกษตรทั้ง 9 แห่ง ของจังหวัดแพร่ -ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสำรวจและแบบสอบถาม

บรรณานุกรม :
รำพึง เวชยันต์วุฒิ , กาญจนา โชคถาวร , ประเสริฐ ไชยทิพย์ . (2550). การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รำพึง เวชยันต์วุฒิ , กาญจนา โชคถาวร , ประเสริฐ ไชยทิพย์ . 2550. "การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รำพึง เวชยันต์วุฒิ , กาญจนา โชคถาวร , ประเสริฐ ไชยทิพย์ . "การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
รำพึง เวชยันต์วุฒิ , กาญจนา โชคถาวร , ประเสริฐ ไชยทิพย์ . การวิเคราะห์ศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรจังหวัแพร่ในการทำธุรกรรมในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.