ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน
นักวิจัย : อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช
คำค้น : เครื่องเรือน , คลัสเตอร์ , อุตสาหกรรมไม้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22876
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิทั้งในและต่างประเทศ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคลัสเตอร์ ข้อมูลอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนการศึกษาจากแผนแม่บทและดัชนีวัดศักยภาพการแข่งขัน

บรรณานุกรม :
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . (2549). แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . 2549. "แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . "แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . แนวทางการพัฒนา คลัสเตอร์ อุตสาหกรรมไม้ และเครื่องเรือน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.