ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
นักวิจัย : ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
คำค้น : อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า , การบริหาร , การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22850
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ

บรรณานุกรม :
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . (2548). การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . 2548. "การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . "การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.