ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
นักวิจัย : อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , นภัสวรรณ เพชรดอน , นวลละออ แสงสุข , รสิกา อังกูร
คำค้น : พัฒนาการท่องเที่ยว , ข้อจำกัด , กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22763
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

บรรณานุกรม :
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , นภัสวรรณ เพชรดอน , นวลละออ แสงสุข , รสิกา อังกูร . (2549). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , นภัสวรรณ เพชรดอน , นวลละออ แสงสุข , รสิกา อังกูร . 2549. "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , นภัสวรรณ เพชรดอน , นวลละออ แสงสุข , รสิกา อังกูร . "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
อินทิรา นาคนัตร์ , ระพีพรรณ ทองห่อ , นภัสวรรณ เพชรดอน , นวลละออ แสงสุข , รสิกา อังกูร . แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.