ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
นักวิจัย : วันชัย รุจนวงศ์
คำค้น : กฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ , การพัฒนากฎหมาย , โครงการวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4510003 , http://research.trf.or.th/node/3453
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง สถานภาพ และผลกระทบของกิจกรรม นอกกฏหมายที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย 4 ชนิด ได้แก่ การค้า ยาเสพติด การค้าแรงงานข้ามชาติซึ่งรวมถึงการค้าเด็กและผู้หญิง บ่อนการพนัน และการค้าเงินนอกระบบ จากการศึกษา พบว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ ปัญหายาม้า โดยในปัจจุบันมีผู้เสพยาบ้าเป็นครั้งคราวอยู่ประมาณ 1 ล้านคน และมีผู้ใช้ยาบ้าอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 5 แสนคน โดยปัญหาสำคัญก็คือเป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มเยาชน นอกจากนี้ ปรากฏ ว่ามีการสร้างเครือข่ายทางการค้าในระดับต่าง ๆ อย่างมากมาย มีคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาบ้าในระดับหมื่น คนขึ้นไป และเกี่ยวข้องกับวงเงินที่สูงเป็นระดับหลายหมื่นล้านบาท มีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรม ข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน การค้าแรงงานข้ามชาติปัจจุบัน ไทยส่งออกแรงงานไร้ฝีมือไปไต้หวันมากที่สุด โดยเป็นแรงงาน ผิดกฏหมายประมาณ 30,000 คนต่อปี และนำเข้าจากพม่า ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนามรวมกันประมาณ 2 ล้านคน ส่วนการส่งออกและนำเข้าหญิงและเด็กเพื่อธุรกิจบริการทางเพศ ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด ของสาวไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีการลักลอบนำหญิงไทยเข้าประเทศญี่ปุ่นปีละ 10,000 ถึง 15,000 คน ส่วนพม่าและมณฑลยูนานของจีนเป็นประเทศต้นทางหลักของการนำเข้าหญิงและเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศ ในประเทศไทย หญิงและเด็กจากประเทศพม่าและมณฑลยูนานของจีนจะกระจายเป็นหญิงขายบริการอยู่ทั่ว ประทศแต่เด็กและหญิงจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะถูกนำมาขายในสถานขายบริการตาม จังหวัดต่าง ๆแถบแนวชายแดน บ่อนการพนันในประเทศไทย แบ่งออกเป็นบ่อนถาวร บ่อนเคลื่อนที่หรือบ่อนวิ่งและบ่อนตาม งานศพ บ่อนถาวรมีทั้งที่เป็นบ่อนใหญ่ กลาง และเล็ก การพนันที่เล่นเป็นประเภทบาการา และ สล็อดแมชชีน ส่วนบ่อนวิ่งเป็นบ่อนที่จัดให้มีการเล่นพนันกันอย่างง่ายๆ ใขชุมชนจามบ้านของพรรคพวก มักเป็นการพนันประเภทไพ่ป็อก จับยี่กี ถั่ว ไฮโล และบ่อนตามงานศพ ที่มีเจ้าของบ่อนมาเหมาออกค่าใช้จ่าย ในการจัดงานศพ แลกกับการเปิดบ่อนการพนัน นิยมเล่นไฮโล ไพ่เก้า ไพ่ป็อกเด้ง ขนาดของธุรกิจบ่อนการ พนันในประเทศไทยอยู่ในระดับหลายแสนล้านบาท นอกจากนี้บ่อนการพนันรอบชายแดนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทย-พม่า ไทย-กัมพูชา และบ่อนการพนันบนเรือสำราญสตาร์ครูส โดยแบ่งเป็นกาสิโนขนาดใหญ่ 10 แห่ง และกาสิโน ขนาดกลางและเล็กอีก 23 แห่ง ประมาณว่าปริมาณเงินทั้งหมดที่คนไทยเสียพนันในคาสิโนชายแดนจะอยู่ ประมาณระดับหลายพันล้านบาทต่อปี บ่อนเหล่านี้เป็นบ่อนถูกกฏหมายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของ ประเทศนั้นๆ ทำให้เกิดข้อครหาว่าจะเป็นแหล่งที่คนไทยผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฏหมาย นักการเมือง นัก ค้ายาเสพติด ใช้เป็นแหล่งฟอกเงินโดยที่รัฐบาลไทยไม่สามารถตรวจสอบได้ การค้าเงินตราต่างประเทศเถื่อน มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ การค้าเงินเถื่อนที่มีการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศจริงๆ ซึ่งเป็นร้านค้ารับแลกเปลี่ยนเงินที่จดหรือไม่ได้จดทะเบียนก็ตามด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ ดีกว่าธนาคาร การค้าเงินเถื่อนที่ไม่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริง ๆ แต่ทำกิจการรับโอนเงินตรา ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อว่า "โพยก๊วน" ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่องค์กร อาชญากรรม ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงิน ก่อนที่จะนำไปฟอก เนื่องจากการโอนเงินด้วยวิธีใต้ดินนี้ จะไม่ถูก บันทึกและตรวจสอบโดยทางการ และรูปแบบสุดท้าย คือ การค้าเงินเถื่อนที่ไม่มีการซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศจริง ๆ แต่เป็นการหลอกลวงลูกค้าให้นำเงินมาลงทุนเก็งกำไรจากซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง การค้าเงินเถื่อนในรูปแบบสุดท้ายนี้ได้นำมาซึ่งปัญหาการหลอกลวงมากมายในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ ผลกระทบของกิจกรรมนอกกฏหมายต่อระบบเศรษฐกิจทางด้านบวกก็คือส่งผลให้เกิดการจ้าง งานและสร้างรายได้ ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบมักจะมีขนาดที่ค่อนข้างสูงกว่าทางด้านบวก โดยผล ทางด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย ปัญหาการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการกระจาย รายได้ ปัญหาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ และปัญหาการแข่งขันในธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลลบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ ก่อให้ปัญหาทางสังคมมากมาย ส่วนผลกระทบทางการเมืองมักจะเกิดจากการที่ ผลประโยชน์อันมหาศาลธุรกิจนอกกฏหมายถูกนำไปใช้ติดสินบนนักการเมืองเพื่อให้คุ้มครองธุรกิจที่ ผิดกฏหมายเหล่านี้ไว้ This research aims to study the structure, status and impact of 4 main illegal activities involving organized crime in Thailand, including illegal drugs trade, labour smuggling as well as human trafficking, casinos, and illegal foreign exchange trade. The study found Amphetamines or “Yaa Baa” are nowadays the biggest problem in Thailand. The survey in 2001 showed that one million people used amphetamine occasionally and half a million were addicted. Besides, it could be seen that there has been a rapid spread of “Yaa Baa” among teenagers even in school. Amphetamine dealers have organized the complicated network comprising more than ten thousand traders with the trade value of more than ten thousands million baht. The trading network is apparently connected to crime organizations of neighboring countries. For labour smuggling, recently 30,000 Thai unskilled labour illegally go to Taiwan every year; while there are approximately 2 million illegal labour from Myanmar, Laos, Cambodia, China and Vietnam in Thailand. As for sex business, on the one hand, Japan is the biggest market for Thai girls in this decade. About 10,000- 15,000 Thai girls illegally enter Japan every year. On the other hand, Myanmar and Yunan are the main exporters of girls to Thailand. Most girls from both places are sold as prostitutes over the country; whereas, girls from Laos, Cambodia and Vietnam are available in brothels near the border. Illegal casinos in Thailand consist permanent casinos, flying casinos and funeral gambling dens. Permanent casinos with big, medium and small sizes provide baccarat and slots. Flying casinos, which shift from place to place, are set in houses and markets playing card games and hi-lo. Lastly, funeral gambling dens take place in the funeral where an casino orgainizer pays a funeral cost for permission to open the den. The value of illegal casinos in Thailand is estimated to hundreds of thousand million baht. Furthermore, legal border casinos in neighboring countries, especially Myanmar and Cambodia including a casino on Stars Cruise ship comprise 10 big and 23 medium and small casinos. It is estimated that Thai gamblers spend several thousands million baht a year in these border casinos. These casinos are legal and permitted for operation by the government of those neighboring countries. Therefore, they are allegedly a place that crime organizations, politicians, drug traffickers use it to launder the illegal money. Illegal foreign exchange trade has developed to 3 forms. First, illegal foreign exchange shops provide exchange service without permission. Second, “Poi Kwaun” transaction provides an international money transfer service. Currently a crime organization increasingly tends to use this service to transfer illegal money to somewhere else to be laundered later. Lastly, widely known as “FOREX” during the last 4-5 years, it persuades people to invest in foreign exchange speculation. With no foreign exchange license, it just deceives people’s money. On the one hand, these illegal activities have positive impact on the economy in the forms of employment and income. On the other hand those activities create enormous negative impacts, including resource misallocation, unequal income distribution, economic instability and unfairness business competition. Besides, those illegal activities affect a wide range of people including teenagers. Therefore, it has negatively affected the country’s human resource development, leading to many social problems. As for an impact on politics, huge amount of illegal money has been used to bribe politicians in order to protect those activities.

บรรณานุกรม :
วันชัย รุจนวงศ์ . (2549). โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันชัย รุจนวงศ์ . 2549. "โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วันชัย รุจนวงศ์ . "โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
วันชัย รุจนวงศ์ . โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.