ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
นักวิจัย : สุมน มาลาสิทธิ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช
คำค้น : ชิ้นส่วน , อุตสาหกรรมยานยนต์ , ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22712
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

บรรณานุกรม :
สุมน มาลาสิทธิ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . (2548). ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมน มาลาสิทธิ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . 2548. "ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุมน มาลาสิทธิ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . "ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
สุมน มาลาสิทธิ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย , จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , สุทธิมา ชำนาญเวช . ศักยภาพและขีดความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.