ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
นักวิจัย : พสุ เดชะรินทร์ , อุทัย ตันละมัย
คำค้น : โรงแรม , ธุรกิจโรงพยาบาล , แนวคิดการรวม , ตัวชี้วัด , การกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22698
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยองค์กรหลักและเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
พสุ เดชะรินทร์ , อุทัย ตันละมัย . (2547). การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พสุ เดชะรินทร์ , อุทัย ตันละมัย . 2547. "การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พสุ เดชะรินทร์ , อุทัย ตันละมัย . "การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
พสุ เดชะรินทร์ , อุทัย ตันละมัย . การสร้างตัวชี้วัดสำหรับแนวคิดการรวม หรือการกระจายการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.