ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : ประภาพร ขันติสมบูรณ์ , ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง , ชูศรี เที้ยศิริเพชร
คำค้น : น้ำมันมะพร้าว , จังหวัดสมุทรสงคราม , การดำเนินงานธุรกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22636
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มประชากรผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม

บรรณานุกรม :
ประภาพร ขันติสมบูรณ์ , ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง , ชูศรี เที้ยศิริเพชร . (2547). การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประภาพร ขันติสมบูรณ์ , ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง , ชูศรี เที้ยศิริเพชร . 2547. "การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ประภาพร ขันติสมบูรณ์ , ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง , ชูศรี เที้ยศิริเพชร . "การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
ประภาพร ขันติสมบูรณ์ , ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง , ชูศรี เที้ยศิริเพชร . การดำเนินงานธุรกิจการผลิตน้ำมันมะพร้าวในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.