ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย เรื่อง เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด
นักวิจัย : วุฒิ บุญเลิศ
คำค้น : กะเหรี่ยงสวนผึ้ง , การพูด , การแสดงออก , โครงการวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4440019 , http://research.trf.or.th/node/3432
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิร่วมกับชนชาติ มอญ พม่า และชนชาวสยาม กะเหรี่ยงได้เข้ามามีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ชาติสยาม ทำหน้า ลาดตระเวนสืบข่าว และเข้าร่วมเป็นกองกำลังในกองทัพอยุธยา ในต้นรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กะเหรี่ยงสวนผึ้งถูกมอบหน้าที่ให้เป็นกองกำลังรักษาชายแดนไทย ทำหน้าที่ดูแลด่านชายแดนด้าน ตะวันตกของเมืองราชบุรี หลังจากที่อังกฤษเข้ายึดครองดินแดนพม่า สยามและอังกฤษทำสนธิ สัญญาทางการค้า กะเหรี่ยงสวนผึ้งได้ทำหน้าที่ในการชี้แนวเขตแดนไทย - พม่า ระหว่างสยามกับ อังกฤษ การปฏิรูประบบราชการในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทำให้กะเหรี่ยงสวนผึ้งถูกดึง เข้ามาใกล้ชิดกับอำนาจรัฐ การค้นพบแหล่งแร่ดีบุกในชุมชนสวนผึ้ง ทำให้ดินแดนสวนผึ้งเป็นที่รู้ จักและคนต่างถิ่นเริ่มเข้ามาตักตวงทรัพยากรแร่ดีบุก แรงงานข้ามชาติจากจีนเข้ามาเป็นแรงงานใน เหมืองแร่ดีบุก พ่อค้า คนพม่าและสยามใช้เส้นทาง ผ่านสวนผึ้ง ในการค้าขาย สินค้าของป่าจาก ผืนป่าตะนาวศรีเป็นที่ต้องการของพ่อค้าคนจีนในเมืองราชบุรี กลุ่มคนลาวยวนเข้ามาค้าขายและ เป็นเช่นสะพานวัฒนธรรมที่นำคนกะเหรี่ยงเรียนรู้วิถีสังคมไทย นับแต่ปี พ.ศ.2474 การศึกษา ได้สร้างสำนึกให้กะเหรี่ยงสวนผึ้งมีสำนึกในความเป็นคนไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 กะเหรี่ยงในเขตมะริดทวายได้ลี้ภัยเข้ามายังสวนผึ้ง ภายหลังได้จัดตั้งกลุ่มสหภาพแห่งชาติ กะเหรี่ยง เมื่อถูกรัฐบาลพม่าปราบปรามจึงได้ถอยร่นประชิดชายแดนไทยด้านตรงข้ามกับชุมชน สวนผึ้ง รัฐไทยได้กลับมาให้ความสำคัญกับพื้นที่และกลุ่มชนกะเหรี่ยงสวนผึ้ง จึงสร้างความ สัมพันธ์กับกะเหรี่ยงในพม่าเพื่อให้กองกำลังกะเหรี่ยงเป็นรัฐกันชน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศ ไทย ได้อาศัยผืนป่าตะวันตกเป็นบ้านและป้อมปราการ อาศัยกะเหรี่ยงในพื้นที่เป็นแนวร่วม รัฐ จึงตัดสินใจส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่เข้ามาช่วงชิงมวลชนโดยการ พัฒนาด้าน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาเพื่อบุกเบิกขยายพื้นที่การเกษตร และอาณาเขตที่กว้าง ไกล เป็นเหตุผลที่รัฐประกาศจัดตั้งอำเภอสวนผึ้ง สภาพทางสังคม ระบบการผลิต วิถีชุมชนดั้งเดิม ของชาวกะเหรี่ยงจึงเริ่มเปลี่ยนไป เมื่อรัฐบาลไทยเปลี่ยนนโยบายและปรับความสัมพันธ์กับรัฐบาล ทหารพม่า เพื่อความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชนกะเหรี่ยงสวนผึ้งได้รับผลกระทบจากนโยบาย ดังกล่าว เมื่อรัฐบาลทหารพม่าเข้ากวาดล้างกองกำลังและประชาชนกะเหรี่ยงในเขตมะริดทวาย ชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพม่าได้อพยพเข้ามาอยู่ในศูนย์อพยพในเขตไทย เหตุการณ์นักศึกษาพม่าและ กลุ่มก๊อดอาร์มี่เข้ายึดโรงพยาบาลราชบุรี ส่งผลกระทบในทางลบต่อภาพลักษณ์ของคนกะเหรี่ยง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ทางสังคม เศรษฐกิจ และการสูญเสียพื้นที่ทางเมืองการปกครองใน ท้องถิ่น กะเหรี่ยงสวนผึ้ง ได้แสวงหาและสร้างพื้นที่ใหม่ทางสังคม ด้วยการสร้างเครือข่ายในท้อง ถิ่น ในการรื้อฟื้น สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน

บรรณานุกรม :
วุฒิ บุญเลิศ . (2549). โครงการวิจัย เรื่อง เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วุฒิ บุญเลิศ . 2549. "โครงการวิจัย เรื่อง เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วุฒิ บุญเลิศ . "โครงการวิจัย เรื่อง เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549. Print.
วุฒิ บุญเลิศ . โครงการวิจัย เรื่อง เมื่อกะเหรี่ยงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2549.