ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา , ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
คำค้น : การจัดสรรงบประมาณ , การจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22490
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา , ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ . (2542). การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา , ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ . 2542. "การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา , ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ . "การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
นุศราพร เกษสมบูรณ์ , กรแก้ว จันทภาษา , ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ . การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.