ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ , ฐิติพร วินิจฉัยกุล , อุดม เกิดพิบูลย์
คำค้น : ทางเศรษฐกิจ , ภาคเหนือ , ปัจจุบัน , ชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ , ฐิติพร วินิจฉัยกุล , อุดม เกิดพิบูลย์ . (2538). ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , ฐิติพร วินิจฉัยกุล , อุดม เกิดพิบูลย์ . 2538. "ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , ฐิติพร วินิจฉัยกุล , อุดม เกิดพิบูลย์ . "ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
มนัส สุวรรณ , ฐิติพร วินิจฉัยกุล , อุดม เกิดพิบูลย์ . ผลกระทบของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (แบบใหม่) ที่มีต่อวิธีชีวิต (ปัจจุบัน) ของประชากรในภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.