ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน
นักวิจัย : อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , นฤมล บรรจงจิตร์ , ประโยชน์ เจริญสุข , สุริยา วีรวงศ์
คำค้น : สถานภาพการถือครองที่ดิน , จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , นฤมล บรรจงจิตร์ , ประโยชน์ เจริญสุข , สุริยา วีรวงศ์ . (2536). โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , นฤมล บรรจงจิตร์ , ประโยชน์ เจริญสุข , สุริยา วีรวงศ์ . 2536. "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , นฤมล บรรจงจิตร์ , ประโยชน์ เจริญสุข , สุริยา วีรวงศ์ . "โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา , นฤมล บรรจงจิตร์ , ประโยชน์ เจริญสุข , สุริยา วีรวงศ์ . โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการถือครองที่ดิน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.