ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม
นักวิจัย : ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
คำค้น : ที่ส่งผลต่อความผูกพัน , ธุรกิจโรงแรม , พนักงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22397
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 2. กลุ่มตัวอย่างของโรงแรม 3. กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษาในแต่ละโรงแรม

บรรณานุกรม :
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . (2544). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . 2544. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในธุรกิจโรงแรม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.