ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
นักวิจัย : ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ครรชิต สุขนาค
คำค้น : การเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพในโหมด 1-4 ตามความหมายของความตกลงว่าด้านการค้าบริการ (GATS) ขององค์การการค้าโลก โดยไม่ครอบคลุมการเปิดเสรีในส่วนอื่น ๆ

บรรณานุกรม :
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ครรชิต สุขนาค . (). ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ครรชิต สุขนาค . . "ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ครรชิต สุขนาค . "ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย , ครรชิต สุขนาค . ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านสุขภาพต่อประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .