ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

“สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : “สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน
นักวิจัย : ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , ผศ.วัฒนา วัฒนกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140063000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , ผศ.วัฒนา วัฒนกูล . (2556). “สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , ผศ.วัฒนา วัฒนกูล . 2556. "“สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , ผศ.วัฒนา วัฒนกูล . "“สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี , อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ , ผศ.วัฒนา วัฒนกูล . “สิเกาโมเดล”: ต้นแบบของการจัดการทรัพยากรปูม้าโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.