ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ
นักวิจัย : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ , รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0940076003&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ , รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ . (2552). ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ , รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ . 2552. "ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ , รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ . "ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ , รุ่งวิมล รุ่งโรจน์สุวรรณ . ไวยากรณ์ภาษาไทยถิ่นเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.