ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย
นักวิจัย : อัญชลี สุทธิประการ , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , พิชามญชุ์ อินต๊ะโม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230182000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี สุทธิประการ , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , พิชามญชุ์ อินต๊ะโม . (2557). โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัญชลี สุทธิประการ , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , พิชามญชุ์ อินต๊ะโม . 2557. "โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัญชลี สุทธิประการ , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , พิชามญชุ์ อินต๊ะโม . "โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557. Print.
อัญชลี สุทธิประการ , เอิบ เขียวรื่นรมณ์ , พิชามญชุ์ อินต๊ะโม . โลหะหนักในดินของพื้นที่แหล่งแร่ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2557.