ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย
นักวิจัย : พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
คำค้น : แรงงานไทย , การทำงานต่ำระดับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22114
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . (2545). การทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . 2545. "การทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . "การทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ . การทำงานต่ำระดับของแรงงานไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.