ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน
นักวิจัย : พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ , วิไล วงศ์สืบชาติ
คำค้น : แรงงานไทย , หน่ยงานภาครัฐ , มุมมอง , ทักษะการทำงาน , นายจ้าง , จังหวัดน่าน , คนงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ , วิไล วงศ์สืบชาติ . (2545). โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ , วิไล วงศ์สืบชาติ . 2545. "โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ , วิไล วงศ์สืบชาติ . "โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
พัฒนาวดี ชูโต , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ , วิไล วงศ์สืบชาติ . โครงการทักษะการทำงานของแรงงานไทย : มุมมองจากนายจ้าง คนงาน และหน่ยงานภาครัฐในจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.