ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ปราณี สังขะตะวรรธน์ , สำอาง สืบสมาน , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , ประยูร ศรีประสาธน์
คำค้น : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/22090
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , สำอาง สืบสมาน , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , ประยูร ศรีประสาธน์ . (2545). ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , สำอาง สืบสมาน , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , ประยูร ศรีประสาธน์ . 2545. "ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , สำอาง สืบสมาน , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , ประยูร ศรีประสาธน์ . "ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ปราณี สังขะตะวรรธน์ , สำอาง สืบสมาน , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ , ประยูร ศรีประสาธน์ . ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.