ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค
นักวิจัย : พงศ์เทพ อัครธนกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830937000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์เทพ อัครธนกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน . (2551). โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศ์เทพ อัครธนกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน . 2551. "โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พงศ์เทพ อัครธนกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน . "โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
พงศ์เทพ อัครธนกุล , อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา , สุจินต์ ภัทรภูวดล , วิชัย โฆสิตรัตน . โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.