ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
นักวิจัย : จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย
คำค้น : ศึกษาถึงความ , ศูนย์กระจายสินค้า , จัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย , Goods , Perishable , Center , Distribution
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21986
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย . (2542). โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย . 2542. "โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย . "โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2542. Print.
จินตนา บุญบงการ , พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ , อัจฉรา จันทร์ฉาย . โครงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์สินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods Center) และศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2542.