ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นักวิจัย : สุชาย วรชนะนันท์ , ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , ธีระพงศ์ ด้วงดี , นุชจรีย์ อุ่นดี , สุนันท์ ภัทรจินดา , ชัชรี แก้วสุรลิขิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230116000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาย วรชนะนันท์ , ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , ธีระพงศ์ ด้วงดี , นุชจรีย์ อุ่นดี , สุนันท์ ภัทรจินดา , ชัชรี แก้วสุรลิขิต . (2555). โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุชาย วรชนะนันท์ , ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , ธีระพงศ์ ด้วงดี , นุชจรีย์ อุ่นดี , สุนันท์ ภัทรจินดา , ชัชรี แก้วสุรลิขิต . 2555. "โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุชาย วรชนะนันท์ , ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , ธีระพงศ์ ด้วงดี , นุชจรีย์ อุ่นดี , สุนันท์ ภัทรจินดา , ชัชรี แก้วสุรลิขิต . "โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
สุชาย วรชนะนันท์ , ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ , ธีระพงศ์ ด้วงดี , นุชจรีย์ อุ่นดี , สุนันท์ ภัทรจินดา , ชัชรี แก้วสุรลิขิต . โครงการอนุวัติกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.