ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน
นักวิจัย : ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , นายพรชัย จุฑามาศ , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , นิคม แหลมสัก , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131152000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , นายพรชัย จุฑามาศ , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , นิคม แหลมสัก , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ . (2554). โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , นายพรชัย จุฑามาศ , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , นิคม แหลมสัก , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ . 2554. "โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , นายพรชัย จุฑามาศ , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , นิคม แหลมสัก , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ . "โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , นายพรชัย จุฑามาศ , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , นิคม แหลมสัก , จงรัก วัชรินทร์รัตน์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ . โครงการหมู่บ้านไผ่ หัตถกรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.