ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก
นักวิจัย : ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , นายอุทิศ สุภาพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131150000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , นายอุทิศ สุภาพ . (2554). โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , นายอุทิศ สุภาพ . 2554. "โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , นายอุทิศ สุภาพ . "โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , จิระเดช แจ่มสว่าง , นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , นายอุทิศ สุภาพ . โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.