ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์
นักวิจัย : นางอัจฉรา บุญโรจน์ , นายวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , วันชาติ นิติพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131149000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางอัจฉรา บุญโรจน์ , นายวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , วันชาติ นิติพันธ์ . (2554). โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางอัจฉรา บุญโรจน์ , นายวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , วันชาติ นิติพันธ์ . 2554. "โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางอัจฉรา บุญโรจน์ , นายวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , วันชาติ นิติพันธ์ . "โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นางอัจฉรา บุญโรจน์ , นายวสันต์ รัตนะ , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , วันชาติ นิติพันธ์ . โครงการหมู่บ้านผักและผลไม้อินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.