ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ
นักวิจัย : นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , อภิชาติ วรรณวิจิตร , อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131151000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , อภิชาติ วรรณวิจิตร , อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . (2554). โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , อภิชาติ วรรณวิจิตร , อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . 2554. "โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , อภิชาติ วรรณวิจิตร , อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . "โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นายทัตธน กิจการอาสา , นายคเชนทร์ ม้าทอง , นายกฤษฎา จาตุรัส , อภิชาติ วรรณวิจิตร , อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น , ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ . โครงการหมู่บ้านข้าวสุขภาพปลอดภัยจากสารพิษ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.