ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย
นักวิจัย : ปรีชา อุปโยคิน , สุรีย์ กาญจนวงศ์
คำค้น : รัฐสภาไทย , พ่อค้า , นักธุรกิจกับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21750
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรีชา อุปโยคิน , สุรีย์ กาญจนวงศ์ . (2541). พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา อุปโยคิน , สุรีย์ กาญจนวงศ์ . 2541. "พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปรีชา อุปโยคิน , สุรีย์ กาญจนวงศ์ . "พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ปรีชา อุปโยคิน , สุรีย์ กาญจนวงศ์ . พ่อค้า และนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.