ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน
นักวิจัย : รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230848000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล . (2556). โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล . 2556. "โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล . "โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
รศ.ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล . โครงการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.