ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย
นักวิจัย : จินตนาภา โสภณ
คำค้น : ประเทศไทย , ดำเนินการ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภา โสภณ . (2541). การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภา โสภณ . 2541. "การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภา โสภณ . "การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
จินตนาภา โสภณ . การศึกษาแนวโน้มและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.