ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ
นักวิจัย : ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , พิษณุ ตุลยกุล , วราพร พิมพ์ประไพ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , สุกัญญา ทองรัตน์สกุล , ศิริพร คงสร้อย , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิอร รัตนภพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1031287000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , พิษณุ ตุลยกุล , วราพร พิมพ์ประไพ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , สุกัญญา ทองรัตน์สกุล , ศิริพร คงสร้อย , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิอร รัตนภพ . (2554). โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , พิษณุ ตุลยกุล , วราพร พิมพ์ประไพ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , สุกัญญา ทองรัตน์สกุล , ศิริพร คงสร้อย , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิอร รัตนภพ . 2554. "โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , พิษณุ ตุลยกุล , วราพร พิมพ์ประไพ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , สุกัญญา ทองรัตน์สกุล , ศิริพร คงสร้อย , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิอร รัตนภพ . "โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ธัญญลักษณ์ ขันธะมูล , สุวิชา เกษมสุวรรณ , ชัยเทพ พูลเขตต์ , พิษณุ ตุลยกุล , วราพร พิมพ์ประไพ , อมรเทพ อาชวกุลเทพ , สุกัญญา ทองรัตน์สกุล , ศิริพร คงสร้อย , ศรีสมัย วิริยารัมภะ , นิอร รัตนภพ . โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.